Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm là một phần quan trọng để bảo vệ lợi ích của cả người dùng và trang web trong quá trình tương tác với nhau. Đây là một thỏa thuận pháp lý giữa hai bên, đồng ý giải quyết các tranh chấp và thực hiện trách nhiệm theo các quy định cụ thể được quy định chi tiết trong theo nội dung dưới đây.

Quy định miễn trừ trách nhiệm

Quy định miễn trừ trách nhiệm
Quy định miễn trừ trách nhiệm

Thomo trực tiếp không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin trên trang web này. Người dùng phải hiểu rằng trang web chỉ đóng vai trò là một nguồn thông tin và không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính khả thi của thông tin được cung cấp.

Chúng tôi miễn trừ trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này. Người dùng tự chịu trách nhiệm về hành động và quyết định dựa trên thông tin thu thập được từ trang web.

Tính khả thi và chính xác

Trang trực tiếp đá gà Thomo cung cấp thông tin về các sự kiện đá gà trực tiếp và đá gà trực tuyến. Tuy nhiên, trang web này không cam kết tính khả thi và chính xác của thông tin. Người dùng cần hiểu rằng thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo và không thể coi là chính xác hoặc hiện tại.

Người dùng nên tự quyết định và đưa ra quyết định dựa trên thông tin thu thập được từ website. Trang web không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào do sự phụ thuộc vào thông tin từ trang web.

Sử dụng nội dung trang web

Miễn trừ trách nhiệm sử dụng nội dung trang web
Miễn trừ trách nhiệm sử dụng nội dung trang web

Người dùng có quyền sử dụng nội dung trên trang đá gà trực tiếp Thomo với mục đích cá nhân và phi thương mại. Tuy nhiên, việc sao chép, tái bản hoặc phân phối nội dung từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ trang web là vi phạm bản quyền.

Theo đá gà Thomo có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin nào trên trang web miễn trừ trách nhiệm không cần thông báo trước. Trang web không cam kết duy trì tính khả thi, chính xác và đáng tin cậy của thông tin được cung cấp.

Cam kết bảo mật thông tin

Trang Thomo trực tiếp cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Tuy nhiên, do sự không an toàn của việc truyền thông tin qua Internet, trang web không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin cá nhân của người dùng.

Giới hạn trách nhiệm

Trang đá gà trực tiếp Thomo không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này. Điều này bao gồm các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên trang web.

Giới hạn miễn trừ trách nhiệm
Giới hạn miễn trừ trách nhiệm

Kết luận

Trang Thomo chiến kê có một bản “Miễn trừ trách nhiệm” để quy định trách nhiệm của người dùng khi sử dụng nội dung trên trang web. Đây là một phần quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và tránh những tranh chấp pháp lý không đáng có. Người dùng nên đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trong bản “Miễn trừ trách nhiệm” trước khi tiếp tục sử dụng trang trực tiếp đá gà Thomo.